Aktualitātes

grozījumi civilprocesa likumā

Jaunumi dokumentu nosūtīšanas kārtībā un parādnieka naudas līdzekļu apķīlāšanā

Saeima pieņēmusi grozījumus Civilprocesa likumā. Grozījumi precizē tiesas dokumentu nosūtīšanas kārtību lietas dalībniekiem un apstiprina jaunu kārtību, kādā tiesu izpildītājs apķīlā parādnieka naudas līdzekļus kredītiestādēs vai pie citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem.

Tiesas dokumenti (pavēstes un citi tiesas dokumenti) turpmāk netiks sūtīti ierakstītā pasta sūtījumā (izņemot atsevišķus likumā noteiktus gadījumus), bet gan vienkāršā pasta sūtījumā. Savukārt advokātiem tiesas dokumenti tiks paziņoti elektroniski: tiesas pavēstes advokātam nosūtīs uz tā elektroniskā pasta adresi, bet par citu dokumentu sagatavošanu advokātam tiks paziņots caur Tiesu informatīvās sistēmas Datu izplatīšanas sistēmu. Grozījumi tiesas dokumentu paziņošanas kārtībā stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī. 

Tāpat arī tiek precizēta kārtība, kādā tiesu izpildītājs apķīlā parādnieka naudas līdzekļus kredītiestādēs un pie citiem maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot informāciju no jaunizveidotā Kontu reģistra. Minētā kārtība stāsies spēkā 2017.gada 1.jūlijā.