Aktualitātes

Jaunumi Administratīvā procesa likumā

Saeima pieņēmusi apjomīgus grozījumus Administratīvā procesa likumā. Grozījumi nosaka jaunu regulējumu virknei jautājumu, tai skaitā: 

  • sarežģītās administratīvās lietās pieteicējs - fiziska persona - var lūgt tiesu piešķirt valsts nodrošināto juridisko palīdzību;
  • precizēta kārtība, kādā administratīvajā lietā īsteno trešo personu pieaicināšanu un procesa dalībnieku aizstāšanu;
  • ieviests pretpieteikuma institūts lietās par publisko tiesību līgumiem;
  • papildināti pieteikuma atstāšanas bez izskatīšanas iemesli (pamati);
  • precizēta tiesvedības noteikumi kasācijas instancē, kā arī administratīvā akta un tiesas sprieduma izpildes noteikumi.

Grozījumi stājas spēkā 2017.gada 1.martā.