Aktualitātes

Vienkāršota dokumentu kopiju apliecināšana

Saeima pieņēmusi grozījumus Dokumentu juridiskā spēka likumā. 

Grozījumi paredz atvieglot dokumenta atvasinājuma (noraksta, izraksta un kopijas) apliecināšanas prasības:

1. Fiziska persona turpmāk var apliecināt arī tādu dokumentu atvasinājumus, kurus tā saņēmusi no citām fiziskām vai juridiskām personām. Iepriekš fiziska persona varēja apliecināt tikai pašas sagatavoto dokumentu atvasinājumus.
2. Fiziska un juridiska persona turpmāk varēs apliecināt vairāku dokumentu atvasinājumus ar vienu apliecinājumu (dokumentu atvasinājumu kopumu), necauršojot vai necaurauklojot katru dokumentu atsevišķi. 

Grozījumi stājas spēkā 2017.gada 1.janvārī.