Aktualitātes

Elektroniskā pasta sistēma Latvijā

Normatīvo aktu izmaiņas, lai nodrošinātu drošu, efektīvu un kvalitatīvu elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp valsts iestādēm un privātpersonām

Saeima pieņēmusi Oficiālās elektroniskās adreses likumu.

Likuma mērķis ir nodrošināt drošu, efektīvu un kvalitatīvu elektronisko saziņu un elektronisko dokumentu apriti starp valsts iestādēm un privātpersonām.

Oficiālajai elektroniskai adrese būs drošā sistēmā pieejama elektroniskā adrese, kurai jānodrošina adresāta sasniedzamība (praktiski – valsts uzturēta e-pastam līdzīga sistēma, kurai varēs pieslēgties un aplūkot korespondenci), proti, būs iespējams fiksēt ziņu saņemšanu, lasīšanu, nosūtīšanu, izmantojot oficiālās elektroniskās adreses kontu. Oficiālajai elektroniskajai adresei varēs pieslēgties portālā www.latvija.lv.

Elektroniskās saziņas regulējums attieksies uz jebkuru dokumentu apriti starp privātpersonām un valsts iestādēm, kas notiek, izmantojot e-adresi, neatkarīgi no dokumentu juridiskā spēka. Kārtība neattieksies uz saziņu privātpersonu starpā. Oficiālās elektroniskās adreses izmantošana ir obligāta valsts iestādēm un Uzņēmumu reģistra reģistros ierakstītiem subjektiem – komersantiem, biedrībām u.c. Šīm personām oficiālā elektroniskā adrese tiek aktivizēta automātiski. Citas personas oficiālo elektronisko adresi var aktivizēt un izmantot pēc izvēles (fiziskām personām ir jābūt sasniegušām 14 gadu vecumu).

Valsts iestāde un privātpersona, kurai ir aktivizēta oficiālā elektroniskā adrese, sazinās tikai izmantojot oficiālo elektronisko adresi. Ja valsts iestāde saziņai ar privātpersonām izmanto citu informācijas sistēmu, tā var turpināt izmantot šo sistēmu, tomēr vienlaicīgi jānodrošina attiecīgās saziņas un dokumenta pieejamība arī oficiālās elektroniskās adreses kontā.

Dokumentu sūtīšana kriminālprocesā, civilprocesā, administratīvajā procesā, administratīvo pārkāpumu procesā un Satversmes tiesas procesā mainīta netiek. Tomēr, ja saskaņā ar attiecīgo procesuālo likumu tiesas dokuments ir nosūtāms uz elektroniskā pasta adresi, tad dokuments ir nosūtāms tieši uz oficiālo elektronisko adresi, ja tāda ir aktivizēta.

Oficiālās elektroniskās adreses likums stājas spēkā 2018.gada 1.martā.

Likuma pārejas noteikumi paredz, ka valsts un pašvaldību iestādēm oficiālā elektroniskā adrese jāsāk lietot no 2018.gada 1.jūnija; tiesām, zvērinātu tiesu izpildītājiem, maksātnespējas administratoriem un Uzņēmumu reģistra subjektiem – no 2020.gada 1.janvāra. Personas, kurām oficiālā elektroniskā adrese nav obligāta, to var aktivizēt un sākt lietot no 2018.gada 1.jūnija.