Aktualitātes

komersantiem GRĀMATVEDĪBAS KĀRTOšanā jaunas IZMAIŅAS

Atvieglotas prasības grāmatvedībā mazajiem uzņēmumiem, un precizētas prasības maksātnespējas procesā

Saeima pieņēmusi grozījumus likumā “Par grāmatvedību”.

Grozījumi paredz šādas izmaiņas nodokļu maksātāju grāmatvedības kārtošanā:

Atvieglotas prasības attaisnojumu dokumentu iegrāmatošanā mazajiem uzņēmumiem (mikrouzņēmumiem, individuālajiem komersantiem, fiziskajām personām – saimnieciskās darbības veicējiem u.c.), kas nelieto kases aparātus. Turpmāk mazie uzņēmumi drīkstēs iegrāmatot attaisnojuma dokumentus pēc katra ceturkšņa beigām, nevis reizi mēnesī kā iepriekš.

Precizētas prasības uzņēmumu, kuriem ir pasludināts maksātnespējas process, finanšu pārskatu sagatavošanā. Tādam uzņēmumam, par kuru maksātnespējas administrators nepieņem lēmumu par uzņēmuma saimnieciskās darbības turpināšanu, turpmāk jāsastāda saīsinātie finanšu pārskati: slēguma finanšu pārskatu maksātnespējas administrators sastāda pēc uzņēmuma maksātnespējas pasludināšanas un kārtējo finanšu pārskatu - par katru pārskata gadu, kamēr turpinās maksātnespējas process. 

Grozījumi stājas spēkā 2016.gada 25.oktobrī.