Aktualitātes

Grāmatvedība uzņēmumos - turpmāk profesionāļu rokās

Saeima pieņēmusi grozījumus likumā “Par grāmatvedību”.

Grozījumi paredz, ka uzņēmumos grāmatvedības kārtošana jāuztic grāmatvedības jautājumos kompetentai personai (grāmatvedim) vai jāpiesaista grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējs. Minētās prasības neattiecas uz likumā uzskaitītajiem uzņēmumiem, kuru vadītājs var kārtot grāmatvedību pats personīgi, tostarp individuālais komersants, fiziskā persona – saimnieciskās darbības veicējs, sabiedrības ar ierobežotu atbildību vienīgais valdes loceklis, kurš ir arī sabiedrības vienīgais dalībnieks.

Tāpat arī grozījumi izvirza grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējam obligātu prasību apdrošināt savu civiltiesisko atbildību par profesionālās darbības vai bezdarbības rezultātā nodarītajiem zaudējumiem ar minimālo atbildības limitu 3000 EUR.

Grozījumi stājas spēkā 2017.gada 1.jūlijā.