Aktualitātes

Izmaiņas piedzīvo Tiesiskās aizsardzības procesa uzraudzības kārtība

Ar 2017.gada 1.jūliju ir atcelta iepriekš noteiktā kārtība, saskaņā ar kuru tiesības uzraudzīt tiesiskās aizsardzības procesu (TAP) bija vienīgi sertificētam maksātnespējas administratoram.

Ar 2017.gada 1.jūliju ir atcelta iepriekš noteiktā kārtība, saskaņā ar kuru tiesības uzraudzīt tiesiskās aizsardzības procesu (TAP) bija vienīgi sertificētam maksātnespējas administratoram.

Par TAP uzraugošo personu var būt rīcībspējīga fiziskā persona, kurai ir tiesības uzturēties un tikt nodarbinātai Latvijā visu TAP norises laiku un uz kuru neattiecas Maksātnespējas likumā noteiktie ierobežojumi.

Tāpat stājušies spēkā grozījumi Maksātnespējas likumā attiecībā uz TAP uzraugošās personas iecelšanas kārtību, kreditoru iebildumu par TAP plānu un kreditoru prasījumu izvērtēšanu, zvērinātu revidentu kompetenci TAP un maksātnespējas procesā, TAP izbeigšanas kārtību u.c.