Aktualitātes

Jaunumi Komerclikumā

Grozījumi attiecībā uz valdes locekļiem, interešu konfliktu, pirmpirkumu, dalībnieku daļu iegūšanu.

Saeima pieņēmusi apjomīgus grozījumus Komerclikumā. Grozījumi paredz precizēt līdzšinējo regulējumu virknei jautājumu, tai skaitā: 

  • noilguma termiņa sākumu un beigas prasībām pret kapitālsabiedrības valdes locekli, 
  • detalizētāku kapitālsabiedrības darījumu ar saistīto personu apstiprināšanas kārtību, 
  • speciālu kārtību, kādā izlietojamas pirmpirkuma tiesības, ja sabiedrības ar ierobežotu atbildību kapitāldaļas pārdod tiesu izpildītājs, maksātnespējas administrators, vai izlietojot komercķīlu, 
  • atvieglotu kārtību sabiedrības ar ierobežotu atbildību dalībnieku nodalījumu iesniegšanai un valdes atcelšanai gadījumos, kad dalībnieka daļu iegūšanu apliecina publisks akts (piemēram, tiesas spriedums, mantojuma apliecība). 

Grozījumi stājas spēkā 2017.gada 13.jūlijā. Atsevišķi grozījumi stājas spēkā atbilstoši pārejas noteikumiem - 2018.gada 1.janvārī.