Aktualitātes

Būvdarbu vadītājiem elktroniski jāuzskaita nodarbinātie

Likuma "Par nodokļiem un nodevām" grozījumi paredz jaunu kārtību būvdarbu vadītāja pienākumos.

Saeima pieņēmusi grozījumus likumā "Par nodokļiem un nodevām" līdzšinējo kārtību, kas paredz galvenajam būvdarbu veicējam (ģenerāluzņēmējam) garantēt ikmēneša valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu par apakšuzņēmēju darbiniekiem, aizstāt ar ģenerāluzņēmēja pienākuma nodrošināt būvlaukumā nodarbināto personu elektronisku uzskaiti.

Elektroniskās informācijas uzskaite būvlaukumā ieviešama ar 2017.gada 1.oktobri attiecībā uz jauniem būvdarbiem, kas atbilst likumā noteiktajiem kritērijiem un kuru būvatļaujā noteiktais izpildes termiņš ir 2018.gada 1.jūnijs vai vēlāk.