Aktualitātes

Valodas nezināšana - šķērslis lauksaimniecības zemes iegūšanai

No 1.jūlija mainīti nosacījumi attiecībā uz darījumiem ar lauksaimniecības zemi

Ar likuma “Par zemes privatizāciju lauku apvidos” grozījumiem noteikts, ka likumā minētās kapitālsabiedrības varēs iegūt īpašumā lauksaimniecības zemi, ja kapitālsabiedrību īpašnieku vairākums un pārstāvji ir saņēmi apliecību par likumā noteikta līmeņa valsts valodas prasmēm. Tāpat noteikts ierobežojums attiecībā uz maksimālo lauksaimniecības zemes platību, kādu īpašumā var iegūt saistītās personas, kā arī grozīti citi likuma noteikumi.

Vienlaikus ar grozījumiem ir atcelti ierobežojumi attiecībā uz kapitālsabiedrības darbiniekiem/kapitālsabiedrības īpašniekiem nepieciešamo izglītību, tiešo maksājumu saņemšanu un ieņēmumu apjomu no lauksaimnieciskās ražošanas.