Aktualitātes

Grozījumi likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru"

Uzņēmumu reģistrs turpina savā darbā īstenot informācijas un komunikāciju tehnoloģiju integrēšanu.

Saeima pieņēmusi grozījumus likumā "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru", kas paredz precizēt vairākas izmaiņas tiesību subjektu un juridisko faktu reģistrācijas procesā, no kurām kā būtiskākā jāizceļ atteikšanos no tiesību subjektu reģistrācijas lietu teritoriālās piekritības, veicot Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas un arhīvā esošo dokumentu elektronizēšanu.

Grozījumi stājas spēkā 2017.gada 1.maijā, savukārt reģistrācijas lietu teritoriālā piekritība tiks atcelta ar 2018.gada 1.jūliju.