Aktualitātes

Būtiskas izmaiņas nodokļu sistēmā no 2018.gada 1.janvāra

Saeima 2017.gada 27.jūlijā pieņēmusi tā dēvētās nodokļu reformas likumprojektus, kas stāsies spēkā 2018.gada 1.janvārī.

 

Nesadalīto peļņu turpmāk neapliks ar uzņēmuma ienākuma nodokli

Viens no būtiskākajiem nodokļu reformas tiesību aktiem ir Uzņēmumu ienākuma nodokļu likums, kas aizstās līdzšinējo likumu "Par uzņēmumu ienākuma nodokli". Jaunais likums paredz fundamentāli mainīt līdzšinējo uzņēmuma ienākuma taksācijas sistēmu, nosakot, ka ar nodokli tiek aplikta vienīgi uzņēmuma sadalītā peļņa, turpretim nesadalītā peļņa ar nodokli aplikta netiek. Ar nodokli apliekamajā bāzē turpmāk būs ietverta sadalītā peļņa, galvenokārt dividendes, un nosacīti sadalītā peļņa, tostarp ar saimniecisko darbību nesaistītie izdevumi, dažāda veida aizdevumi saistītajai personai, palielināti procentu maksājumi u.c. likumā uzskaitītas izmaksas. Uzņēmuma ienākuma nodokļa likme sadalītajai peļņai ir noteikta 20% apmērā. Jaunā uzņēmuma ienākuma taksācijas sistēma būs piemērojama peļņai, kas gūta no 2018.gada 1.janvāra. 

 

Nodokļu parādniekiem - nodokļu amnestija 

Jaunais Nodokļu maksātājiem nokavējuma naudas un soda naudas dzēšanai paredzētā atbalsta likums paredz īstenot nodokļu parāda vienreizēju samazināšanu -  nodokļu amnestiju. Nodokļu amnestijai ir tiesīgs pieteikties nodokļu maksātājs ar 2017.gada 1.jūnijā aktuālu pamatparādu kādam no 13 likumā minētajiem nodokļiem, ja šis nodokļu maksātājs neatbilst kādam no likumā uzskaitītajiem izslēdzošajiem nosacījumiem. Nodokļu amnestijas pasākumi tiks uzsākti 2017.gada 1.oktobrī un tiks īstenota trīs mēnešus. 

 

Citi nodokļu reformas likumprojekti  

Grozījumi likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas cita starpā paredz diferencēt ienākuma nodokļa likmi, neapliekamo minimumu un atvieglojumu par apgādībā esošu personu atkarībā no fiziskās personas gada vai mēneša ienākuma apmēra. Grozījumi paredz saglabāt un precizēt fiksētas nodokļu likmes vairākiem ienākumu veidiem, tostarp autoratlīdzībām un ienākumam no kapitāla;        

Grozījumi likumā “Par valsts sociālo apdrošināšanu”, cita starpā palielinot valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu likmes gan darba devēja daļai, gan darba ņēmēja daļai, un ieviešot valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas autoratlīdzību saņēmējiem;

Grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā, cita starpā samazinot PVN reģistrēšanās slieksni no 50 tūkst. uz 40 tūkst. eiro un ieviešot PVN apgriezto (reverso) maksāšanas kārtību būvmateriālu, metāllūžņu un sadzīves tehnikas iekārtu piegādes darījumos;

Grozījumi Solidaritātes nodokļa likumā, precizējot iemaksātā Solidaritātes nodokļa sadales kārtību;

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā, cita starpā ievērojami samazinot mikrouzņēmuma nodokļa maksātāja pieļaujamo gada apgrozījumu (griestus);

Grozījumi likumā “Par akcīzes nodokli”, cita starpā palielinot akcīzes nodokli alkoholiskajiem dzērieniem, tabakas izstrādājumiem un degvielai;

Grozījumi likumā “Par nodokļiem un nodevām”, cita starpā paredzot informācijas publiskošanu par darba devējiem, kuru darbinieku vidējais mēneša atalgojums nepārsniedz minimālo mēnešalgu, un uzliekot pienākumu kredītiestādēm sniegt informāciju Valsts ieņēmumu dienestam par fiziskām personām, kuru bankas konta gada apgrozījums pārsniedz 15 000 eiro;

Grozījumi Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likumā, precizējot transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa samaksas kārtību transportlīdzekļa statusa maiņas gadījumos (t.sk. noņemot transportlīdzekli no uzskaites).